Üldtutvustus

Eesti Suhtlemistreenerite Ühing (ESÜ, alates 2009 ESTÜ) asutati 1998. a. jaanuaris eesmärgiga ühendada ja esindada professionaalseid koolitajaid-suhtlemistreenereid.
Ühing korraldab täienduskursusi ja kokkutulekuid oma liikmetele, ilmub Ühingu liikmetele mõeldud laualeht “Uudiskiri”.
Lisaks oma liikmete professionaalse taseme arendamisele vahendab Ühing vajaduse korral kontakte koolitustellijate ja Ühingusse kuuluvate suhtlemistreenerite vahel.

Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liikmete poolt pakutavad (video)treeningud:

  • peamiste suhtlemisoskuste (kontaktioskus, aktiivne kuulamine, selge eneseväljendus) treening
  • enesekehtestamistreening
  • rollitreeningud (klienditeenindajatele jt)
  • jne

Osa ühingusse kuuluvaid treenereid viib läbi ka müügialast koolitust, meeskonnatreeninguid, õpetavad grupitöö läbiviimise meetodeid, stressiga toimetulekut ja läbipõlemise vältimist. Osa ühingu liikmetest tegelevad ka juhtide koolituse ning arendamisega.

ESTÜ missioon ja eesmärgid

Eesti Suhtlemistreenerite Ühing peab oma missiooniks selliste käitumisviiside õpetamist, mis põhinevad kõigi osapoolte huvide arvestamisel ja psühholoogilisel võrdsusel.

Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu eesmärgiks on:

  • ühingu liikmete professionaalse taseme arendamine ja tagamine suhtlemistreeningu meetodi kasutamisel
  • suhtlemistreeningu meetodi edasiarendamine ja tegelemine autoriõiguste kaitsega
  • ühingu liikmete kutseõiguste kaitsmine.