Me kõik suhtleme pidevalt ja teeme seda spontaanselt. Ometi on olukordi, kus suhtlemisoskuste teadvustamine ning nende teadlik kasutamine aitaks keerulisi situatsioone ennetada ja/või neid lahendada.

ESTÜ on koostanud põhjaliku ülevaate suhtlusoskustest – sellest, mida me üldse suhtlusoskuste all mõistame, millised on suhtlemise baasoskused ning kuidas need koostöös toimivad. Suhtlusoskused on abiks head suhete loomisel ja hoidmisel olukordades, mis on meile tähtsad. Suhtlusoskused aitavad konfliktne ennetada ja lahendada. Suhtlusoskused aitavad meil teisi inimesi paremini mõista ning need aitavad meil iseennast teistele paremini mõistetavaks teha nii, et mõlemad osapooled tunnevad end hästi.

Lisatud nn roosi skeem selgitab suhtlusoskuste mitmekülgseid võimalusi.

ESTÜ koostatud suhtlusoskuste kohta on toodud põhjalik info Vikipeedias.