Täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneriks saab spetsialiseeruda täiskasvanute koolitaja seitsmendal tasemel.

Kutse andja on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.

Kutse taotleja kompetentse hinnatakse esmalt täiskasvanute koolitaja, tase 7 alusel ja seejärel suhtlemistreeningu spetsialiseerumisega seotud kompetentside hindamisstandardi alusel.

Kutse-teemaliste infotundide kohta  leiate infot aadressil http://www.andras.ee/

Vaata ka siia: www.suhtlemisoskused.ee/category/uudiskiri/

kuidas-saada