Suhtlemistreeneri kutse taotlemise voor avatud kuni 01.05.2017

Suhtlemistreeneri kutse taotlemise voor avatud kuni 01.05.2017

ESTÜ juhatus kuulutab välja järjekordse suhtlemistreeneri kutse taotlemise vooru.  Ootame taotlejatelt dokumente 01.04. – 1.05.2017 e-posti aadressile info@suhtlemisoskused.ee.
Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide nimekirja, kutse andmise korra ja hindamisstandardid leiate Kutsekoja lehelt:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086681