ESTÜ sisekoolitus „Personaalne taastumine“

ESTÜ sisekoolitus „Personaalne taastumine“  toimub 14.-15.aprillil 2021 kell 10.00-15.30.

Koolitavad Triin Vana (MA), CARe Europe koolitaja aastast 2001, superviisor ja Dagmar Narusson (Ph.D.), CARe Europe koolitaja aastast 2015, TÜ kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur.

Teemadeks soovi tähendustega töötamine, tugevuste intervjuu läbiviimine, suhte ülesehitamise protsess, sobiva suhtlemisstrateegia leidmine jms.

Koolitusele on oodatud nii ühingu liikmed kui meie sõbrad.

Osalemissoovist teata hiljemalt 5. aprilliks aadressil info@suhtlemisoskused.ee

Koolitus toimub  veebis Zoomi keskkonnas.

Hind ESTÜ liikmele on 125 eurot, mitteliikmele 145 eurot.

Võimalus omandada video- ja suhtlemistreeningu metoodika!

ESTÜ liikmete Kadri Kõivu, Mari-Liis Järgi ja Tiit Kõnnussaare eestvedamisel alustab DevelopDesign® esindaja Loome OÜ septembris 2018 taas koolitajate- suhtlemistreenerite väljaõppe programmiga.

Registreerumise teine voor on avatud kuni  19. märts. Täpsem info  http://developdesign.eu/koolitajate-suhtlemistreenerite-valjaope-2017-2018/

Väljaõpe läbimine annab head teadmised  täiskasvanute  õppimise eripäradest ning  süstemaatilised oskused mistahes valdkonnas kas alustavale või juba staažikale koolitajale.

Suhtlemistreeneri kutse taotlemise voor avatud kuni 01.05.2017

Suhtlemistreeneri kutse taotlemise voor avatud kuni 01.05.2017

ESTÜ juhatus kuulutab välja järjekordse suhtlemistreeneri kutse taotlemise vooru.  Ootame taotlejatelt dokumente 01.04. – 1.05.2017 e-posti aadressile info@suhtlemisoskused.ee.
Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide nimekirja, kutse andmise korra ja hindamisstandardid leiate Kutsekoja lehelt:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086681