Võimalus omandada video- ja suhtlemistreeningu metoodika!

ESTÜ liikmete Kadri Kõivu, Mari-Liis Järgi ja Tiit Kõnnussaare eestvedamisel alustab DevelopDesign® esindaja Loome OÜ septembris 2018 taas koolitajate- suhtlemistreenerite väljaõppe programmiga.

Registreerumise teine voor on avatud kuni  19. märts. Täpsem info  http://developdesign.eu/koolitajate-suhtlemistreenerite-valjaope-2017-2018/

Väljaõpe läbimine annab head teadmised  täiskasvanute  õppimise eripäradest ning  süstemaatilised oskused mistahes valdkonnas kas alustavale või juba staažikale koolitajale.